ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η φιλοσοφία μας
«Οι άνθρωποί μας επιστρέφουν κάθε μέρα ασφαλείς στο σπίτι τους.
Αυτή είναι η δική μας ΥΠΕΡΑΞΙΑ»

Για όλους εμάς στην Ελληνικός Χρυσός η υγιεινή και ασφάλεια δεν είναι ένα σύστημα, είναι τρόπος σκέψης και τρόπος ζωής. Αναπόσπαστο κομμάτι στην πολιτική μας, στη φιλοσοφία μας, στη δουλειά μας και στην καθημερινότητά μας.

Στα Μεταλλεία Κασσάνδρας το να επιστρέφουν όλοι οι άνθρωποι μας, ασφαλείς κάθε μέρα στο σπίτι τους είναι η κουλτούρα μας, η καθοριστική παράμετρος στη δραστηριότητα μας αλλά και η βασική προδιαγραφή στο σχεδιασμό μας.

Σε αυτή τη λογική, επενδύουμε στην πρόληψη, στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, στην επιλογή των ασφαλέστερων μεθόδων και εξοπλισμού, στην υιοθέτηση και τήρηση των αυστηρότερων ελληνικών και ευρωπαϊκών κανονιστικών απαιτήσεων και προδιαγραφών, και στην ουσιαστική συνεργασία όλων.

Με ένα στόχο, όχι απλά την ασφάλεια αλλά και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας, σε κάθε επίπεδο της δραστηριότητάς μας.

Υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων μας, με πράξεις:

 •  Συνεχής εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών, διαδικασιών και μέσων και συμπλήρωσή τους ή ακόμα καλύτερα πλήρης αντικατάστασή τους με νέα και σύγχρονα.
 •  Πρόληψη των ατυχημάτων με διαρκή έλεγχο και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων και άμεση λήψη των κατάλληλων μέτρων.
 •  Ενημέρωση, εκπαίδευση, κατανόηση, ενεργοποίηση και ουσιαστική συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
 •  Διαφύλαξη της συνοχής και εφαρμογής της πολιτικής μας σε κάθε συνεργασία.

Για τη διαμόρφωση και διατήρηση  ενός απολύτως υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας κανείς μας δεν είναι αρκετός. Είναι απαραίτητη η προσπάθεια και η συνεργασία όλων μας.

Μέσα Ατομικής Προστασίας: Η εικόνα μας

Η προστασία των εργαζομένων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας διασφαλίζεται με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που φορούν όλες τις ώρες εργασίας:

 • Κράνος
 • Ανακλαστικό τζάκετ
 • Παπούτσια ασφαλείας
 • Γυαλιά ασφαλείας
 • Ωτοασπίδες

Στις υπόγειες στοές οι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός, χρησιμοποιούν τα εξής πρόσθετα μέσα:

 • Μπότες ασφαλείας
 • Λάμπα υπογείων
 • Ατομική συσκευή διαφυγής

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών, είναι η βασική αξία και προτεραιότητα της Ελληνικός Χρυσός. Πυρήνας της αξίας αυτής είναι η παροχή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζόμενων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους με ασφαλή τρόπο. Η παροχή ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας, για την πρόληψη και την εξάλειψη τραυματισμών κατά την εργασία είναι απαραίτητη σε όλες μας τις δραστηριότητες.

  Κατεβάστε εδώ την πλήρη πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της Ελληνικός Χρυσός (ελληνική και αγγλική εκδοχή)

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Κατεβάστε εδώ την πλήρη πολιτική Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της Ελληνικός Χρυσός (ελληνική και αγγλική εκδοχή)

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ειδήσεις και το περιοδικό μας «Μεταλλευτικά Νέα»!

facebook  facebook  facebook  facebook  facebook 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι