ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η φιλοσοφία μας
«Οι άνθρωποί μας επιστρέφουν κάθε μέρα ασφαλείς στο σπίτι τους.
Αυτή είναι η δική μας ΥΠΕΡΑΞΙΑ»

Για όλους εμάς στην Ελληνικός Χρυσός η υγιεινή και ασφάλεια δεν είναι ένα σύστημα, είναι τρόπος σκέψης και τρόπος ζωής. Αναπόσπαστο κομμάτι στην πολιτική μας, στη φιλοσοφία μας, στη δουλειά μας και στην καθημερινότητά μας.

Στα Μεταλλεία Κασσάνδρας το να επιστρέφουν όλοι οι άνθρωποι μας, ασφαλείς κάθε μέρα στο σπίτι τους είναι η κουλτούρα μας, η καθοριστική παράμετρος στη δραστηριότητα μας αλλά και η βασική προδιαγραφή στο σχεδιασμό μας.

Σε αυτή τη λογική, επενδύουμε στην πρόληψη, στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, στην επιλογή των ασφαλέστερων μεθόδων και εξοπλισμού, στην υιοθέτηση και τήρηση των αυστηρότερων ελληνικών και ευρωπαϊκών κανονιστικών απαιτήσεων και προδιαγραφών, και στην ουσιαστική συνεργασία όλων.

Με ένα στόχο, όχι απλά την ασφάλεια αλλά και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας, σε κάθε επίπεδο της δραστηριότητάς μας.

Υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων μας, με πράξεις:

 •  Συνεχής εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών, διαδικασιών και μέσων και συμπλήρωσή τους ή ακόμα καλύτερα πλήρης αντικατάστασή τους με νέα και σύγχρονα.
 •  Πρόληψη των ατυχημάτων με διαρκή έλεγχο και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων και άμεση λήψη των κατάλληλων μέτρων.
 •  Ενημέρωση, εκπαίδευση, κατανόηση, ενεργοποίηση και ουσιαστική συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
 •  Διαφύλαξη της συνοχής και εφαρμογής της πολιτικής μας σε κάθε συνεργασία.

Για τη διαμόρφωση και διατήρηση  ενός απολύτως υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας κανείς μας δεν είναι αρκετός. Είναι απαραίτητη η προσπάθεια και η συνεργασία όλων μας.

Μέσα Ατομικής Προστασίας: Η εικόνα μας

Η προστασία των εργαζομένων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας διασφαλίζεται με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που φορούν όλες τις ώρες εργασίας:

 • Κράνος
 • Ανακλαστικό τζάκετ
 • Παπούτσια ασφαλείας
 • Γυαλιά ασφαλείας
 • Ωτοασπίδες

Στις υπόγειες στοές οι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός, χρησιμοποιούν τα εξής πρόσθετα μέσα:

 • Μπότες ασφαλείας
 • Λάμπα υπογείων
 • Ατομική συσκευή διαφυγής

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Η Υγεία και Ασφάλεια αποτελεί για την Ελληνικός Χρυσός δομικό στοιχείο επιχειρηματικής φιλοσοφίας.  Και αυτό γιατί το ανθρώπινο δυναμικό είναι το θεμέλιο της δραστηριότητάς  της.  Η Διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός δεσμεύεται για την υποστήριξη της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Υ&Α με σκοπό την συνεχή προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων τόσο στην τρέχουσα παραγωγική δραστηριότητα αλλά και στην κατεύθυνση του όποιου αναπτυξιακού σχεδιασμού.  Η εφαρμογή του συστήματος από όλο το προσωπικό της εταιρείας εξασφαλίζει μεταξύ άλλων ότι:

  • Τηρούνται, τόσο ο ΚΜΛΕ και η λοιπή εθνική νομοθεσία, όσο και οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και Οδηγίες.
  • Καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες για την πρόληψη πάσης φύσεως ατυχημάτων και  δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων.
  • Παρέχονται οι απαιτούμενοι πόροι και εφαρμόζονται στοχευμένα προγράμματα Υγείας και Ασφάλειας για την έμπρακτη άνοδο του επιπέδου της εργασιακής ασφάλειας των λειτουργιών της εταιρείας και τη διατήρηση καλής υγείας των εργαζομένων της, μέσω προγραμμάτων κλινικοεργαστηριακών ιατρικών ελέγχων.
  • Λαμβάνεται μέριμνα για τη διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση, παρακίνηση, συμμετοχή και διαβούλευση του προσωπικού, ώστε να προάγεται συνεχώς η επαγγελματική του ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα.
  • Έχουν σχεδιαστεί, δοκιμάζονται και αξιολογούνται περιοδικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων προσαρμοσμένα στις δραστηριότητές της και ότι επιθεωρούνται περιοδικά όλα τα παρεχόμενα μέσα και οι υφιστάμενες διαδικασίες, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους.
  • Προωθείται η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας στους εργολάβους, στους πελάτες και στους συνεργάτες της, προάγοντας τις εργασιακές πρακτικές ασφάλειας και ευαισθητοποιώντας θετικά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.
  • Αξιολογείται περιοδικά η διαχείριση των θεμάτων της Υγείας και Ασφάλειας και καθορίζονται νέοι κάθε φορά αντικειμενικοί και μετρήσιμοι στόχοι, ώστε να επιτυγχάνεται διαρκής βελτίωση των σχετικών επιδόσεων, με απώτερο σκοπό την επίτευξη και διατήρηση ενός  επιπέδου υγείας και ασφάλειας συγκρίσιμου με τις διεθνείς κορυφαίες επιδόσεις του κλάδου.

  Κατεβάστε την στα Ελληνικά και στα Αγγλικά GR / EN

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Κατεβάστε την στα Ελληνικά και στα Αγγλικά GR / EN

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ειδήσεις και το περιοδικό μας «Μεταλλευτικά Νέα»!

facebook  facebook  facebook  facebook  facebook 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι