ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Στόχος η αειφορική διαχείριση του ορυκτού πλούτου στη Χαλκιδική

Η γεωλογική έρευνα αποτελεί σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός.

Βασικός σκοπός των γεωλογικών ερευνών στην ευρύτερη περιοχή, είναι ο εντοπισμός νέων κοιτασμάτων και η αύξηση των αποθεμάτων στα ήδη γνωστά κοιτάσματα.

Με στόχο την αειφορική διαχείριση του ορυκτού πλούτου της Χαλκιδικής, επενδύουμε στην έρευνα, χρηματοδοτώντας εκτεταμένες κοιτασματολογικές έρευνες εντός των μεταλλευτικών μας παραχωρήσεων.

Το τμήμα της γεωλογικής έρευνας στελεχώνεται από γεωλόγους διαφόρων εξειδικεύσεων και εφαρμόζει κλασικές καθώς και τις πλέον προηγμένες διεθνώς μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας στα διάφορα στάδια των ερευνών (γεωχημικών, γεωφυσικών και γεωτρητικών).

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα του exploration, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ιστορία

  •  To 2012 επενδύθηκαν 13 εκ. ευρώ στην κοιτασματολογική έρευνα
  •  Tο 2013 διατέθηκαν 22 εκ. ευρώ στην κοιτασματολογική έρευνα
  •  Για το 2012 διατρήθηκαν συνολικά 17.000 μέτρα στις περιοχές Φισώκα (3.000m) και Πιάβιτσα (14.000m)
  •  Το 2013 πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικές γεωτρήσεις στην περιοχή της Πιάβιτσας συνολικού μήκους 18.000 μέτρων

Επενδύουμε στο μέλλον

Στην Ελληνικός Χρυσός, λειτουργούμε με υπευθυνότητα τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, επενδύοντας διαχρονικά στη διερεύνηση των πλέον προηγμένων μεταλλευτικών τεχνικών. Σε αυτό το πλαίσιο, εισάγουμε στην Ελλάδα τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, όπως τα ερευνητικά προγράμματα Smart Exploration και X-Mine τα οποία εφαρμόζονται πλέον και στην Ελλάδα.

Smart Exploration

Το Smart Exploration δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εξερεύνηση των ορυκτών πόρων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το έργο επικεντρώνεται κατά βάση στην ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων για την εξερεύνηση του υπεδάφους σε περιοχές βιομηχανικής παραγωγής με ιδιαίτερες γεωφυσικές συνθήκες. Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα επιτυγχάνεται με εργαλεία που διασφαλίζουν την ελάχιστη ή και μηδενική παρέμβαση στο έδαφος και το φυσικό τοπίο.

Έπειτα λοιπόν από την εφαρμογή του σε χώρες, όπως η Φινλανδία και η Σουηδία, το Smart Exploration έρχεται και στη χώρα μας, μέσω της εφαρμογής του στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, στη ΒΑ Χαλκιδική.

X-Mine

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο X-Mine, μία σύμπραξη εταιριών, ερευνητικών κέντρων και άλλων οργανισμών, έχει στόχο την ανάπτυξη νέων πρακτικών που θα υπηρετήσουν την αποτελεσματικότερη κοιτασματολογική έρευνα, τον ακριβέστερο προσδιορισμό και χαρακτηρισμό αποθεμάτων ορυκτών πρώτων υλών και θα βελτιστοποιήσουν την απόδοση μιας μελλοντικής εξόρυξης, σε σύγκριση με τις υπάρχουσες μεταλλευτικές τεχνολογίες.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc