Υποβολή Αναφοράς
Εργαζομένων / Εργολάβων


ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Ακούμε τους ανθρώπους μας

Η Ελληνικός Χρυσός καθιέρωσε την πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων, η οποία περιγράφει τις αρχές της διαχείρισης παραπόνων και καθορίζει την οργανωτική δομή και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού Μηχανισμού Παραπόνων εργαζομένων, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της εταιρείας και των ενδιαφερόμενων μερών.

Σκοπός του Μηχανισμού Υποβολής Παραπόνων εργαζομένων είναι η προώθηση και διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου τα άτομα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και επαγγελματική ευγένεια, σύμφωνα με την Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της εταιρείας, τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς, την Παγκόσμια Πολιτική Διατήρησης του Σεβασμού στην Εργασία και την Πολιτική κατά της Βίας και Παρενόχλησης (Ν. 4808/2021).

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενέργειές μας αφού λάβουμε την αναφορά σας

Λαμβάνουμε 

Λαμβάνουμε 

την Αναφορά και επιβεβαιώνουμε την παραλαβή της στον αποστολέα.

Διερευνούμε

Διερευνούμε

την Αναφορά, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

Ανταποκρινόμαστε

Ανταποκρινόμαστε

στον/στην αποστολέα της Αναφοράς – όταν η Αναφορά είναι επώνυμη - και ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας που πραγματοποιήσαμε.

Προτείνουμε 

Προτείνουμε 

λύσεις όπου ενδείκνυται και παρακολουθούμε με συνέπεια την ομαλή εφαρμογή τους.

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 • Μέσω της online φόρμας υποβολής αναφοράς

ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ

Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά. Αν επιθυμείτε να υποβάλετε Ανώνυμα αφήστε τα πεδία Επώνυμο και Όνομα κενά.

Σας παρακαλούμε περιγράψτε το συμβάν/παράπονο και τις λεπτομέρειές του: Τι συνέβη; Πότε; Πού; Γιατί; Ποιος το προκάλεσε; Σε ποιον; Ποιο είναι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα του συμβάντος; Ποιο είναι το αποτέλεσμα/επίπτωση στον αναφέροντα το συμβάν;

 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Εγώ ο/η υπογεγραμμένος/-η δηλώνω ότι ενημερώθηκα και κατανοώ τα εξής: (α) Για τους σκοπούς του Μηχανισμού Αναφορών («Grievance Mechanism»), η Εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε.» («η Εταιρεία») επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, ηλικία, φύλο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία διεύθυνσης κτλ.), καθώς και κάθε άλλη πληροφορία απαραίτητη για τη διαχείριση της Αναφοράς που υποβάλλω. (β) Η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας (αρ. 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ),δηλαδή για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. (γ) Τα προσωπικά μου δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο για τη διαχείριση της Αναφοράς μου. (δ) Τα προσωπικά μου δεδομένα διαγράφονται με την ολοκλήρωση της διερεύνησης της Αναφοράς μου και, συνακόλουθα, τη διευθέτηση των παραπόνων/ζητημάτων που περιγράφονται σε αυτή. Η περίοδος τήρησης παρατείνεται σε περίπτωση που τα προσωπικά μου δεδομένα είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικής αξίωσης. (ε) Μπορώ να ασκήσω, σύμφωνα με τις Πολιτικές της Εταιρείας, τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία, απευθυνόμενος/η στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@gr.eldoradogold.com. Η άσκηση του δικαιώματος στην εναντίωση ενδέχεται να καθιστά δυσχερή ή αδύνατη τη διαχείριση της Αναφοράς μου. (στ) Σε περίπτωση που θεωρώ πως η Εταιρεία δεν ανταποκρίνεται (προσηκόντως) στα αιτήματά μου ή/και η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, διατηρώ δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

 • Μέσω ταχυδρομείου :

  Μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα υποβολής αναφοράς εδώ και αφού τη συμπληρώσετε, μπορείτε να την αποστείλετε ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:
  Υπόψη τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού,
  Ελληνικός Χρυσός, Στρατώνι, Χαλκιδική 63082,
  Ελλάδα

 • Μέσω της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής:

  Καλέστε στο 23760 25180 (εσωτερικό 2180).

 • Μέσω των ειδικών κυτίων που βρίσκονται στις κεντρικές πύλες/εισόδους των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων:

  Στην είσοδο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου - Ολυμπιάδας - Σκουριών και Μαντέμ Λάκκου θα βρείτε φόρμες υποβολής αναφορών τις οποίες μπορείτε να συμπληρώσετε και να καταθέσετε στα ειδικά κυτία, ώστε να παραληφθούν από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.