Τεχνολογίες Αιχμής


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τεχνολογικά πρωτοπόροι από τη Λειτουργία στην Περιβαλλοντική Διαχείριση

Μέσω της τεχνολογίας, επιδιώκουμε τη διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των λειτουργιών μας σε όλα τα επίπεδα, από την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζομένων έως την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των επιχειρησιακών συστημάτων. Παράλληλα, ο ρόλος των νέων τεχνολογιών είναι κομβικός στην προσπάθειά μας να μειώνουμε διαρκώς το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ψηφιακός μετασχηματισμός στο μεταλλείο Ολυμπιάδας

Στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες και σύγχρονες πρακτικές με στόχο τη διασφάλιση και βελτίωση της ασφάλειας, την αύξηση της παραγωγικότητας και τον εκσυγχρονισμό του μεταλλείου. Μάθετε παρακάτω περισσότερα για τις πρωτοποριακές τεχνολογίες που εφαρμόζουμε σε βάθος 300μ.!

ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ

Αυξάνουμε την ασφάλεια και την παραγωγικότητα με το ιδιωτικό δίκτυο κινητής σε βάθος 300μ. στην Ολυμπιάδα

Μεγαλύτερη ασφάλεια στους εργαζόμενους μας, αύξηση της παραγωγικότητας, καλύτερη επικοινωνία και άμεση μεταφορά κρίσιμων δεδομένων, προσφέρει το πρωτοποριακό campus network (ιδιωτικό δίκτυο), με υποδομή κινητής τηλεφωνίας, που σχεδιάσαμε και εγκαταστήσαμε σε συνεργασία με την COSMOTE στο υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο και πολύπλοκο τεχνολογικά έργο, το μοναδικό στην Ελλάδα σε βάθος 300μ. κάτω από το έδαφος, που καλύπτει στοές έκτασης περίπου 10χλμ.

Το πρωτοποριακό δίκτυο 4G/LTE επιτρέπει την ανάπτυξη μιας σειράς νέων τεχνολογικών εφαρμογών στο υπόγειο μεταλλείο, όπως το σύστημα απομακρυσμένης πυροδότησης των ανατινάξεων, το σύστημα αερισμού κατ' απαίτηση, η απομακρυσμένη εξόρυξη, ο τηλεχειρισμός φόρτωσης, η τηλεμετρία οχημάτων. H εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου και υπερσύγχρονου κέντρου ελέγχου (control room) στην επιφάνεια, επιτρέπει τον συνεχή έλεγχο της κατάστασης των λειτουργιών και του κύκλου εργασίας, σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στην ασφαλή και παραγωγική λειτουργία του μεταλλείου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σύγχρονες τεχνολογίες & εφαρμογές για την ενίσχυση της ασφάλειας

Κεντρικό ρόλο κατέχει το «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ασφαλούς Λειτουργίας Υπόγειου Μεταλλείου». Κάθε εργαζόμενος φέρει την “Ατομική Συσκευή Ασφαλείας”, η οποία αποτελεί μέρος των υποχρεωτικών Μέσων Ατομικής Προστασίας και των Χρυσών Κανόνων Ασφάλειας της εταιρείας μας και υποδεικνύει την ακριβή θέση του στο υπόγειο μεταλλείο. Σε συγκεκριμένα σημεία του υπόγειου μεταλλείου υπάρχουν εγκατεστημένες συσκευές ανάγνωσης (είσοδοι μεταλλείου, κύριες στοές, στοές σύνδεσης, διασταυρώσεις, μέτωπα εργασίας) οι οποίες ανιχνεύουν το σήμα των ατομικών ηλεκτρονικών συσκευών ασφάλειας των εργαζομένων και το μεταδίδουν στο κέντρο ελέγχου. Συνεπώς, ο χειριστής του κέντρου ελέγχου γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τη θέση όλων των εργαζομένων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία ενός δυναμικού περιβάλλοντος εργασίας

Ανακαλύψτε παρακάτω περισσότερα για το πως επενδύουμε στο μέλλον των ανθρώπων μας και πως η τεχνολογία διαμορφώνει την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων μας, προάγοντας ταυτόχρονα έναν ασφαλή, υπεύθυνο και παραγωγικό τρόπο εργασίας.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Προετοιμασία σε πραγματικές συνθήκες με προσομοίωση και επαυξημένη εικονική πραγματικότητα

Επιπρόσθετα, καινοτομούμε στην εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού μας θέτοντας σε λειτουργία και εφαρμογή νέες μεθόδους εκπαίδευσης, όπως είναι αυτές της βιωματικής μάθησης. Μέσω της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, εξειδικεύουμε και προετοιμάζουμε τους εργαζομένους μας στις πραγματικές συνθήκες των μεταλλείων. Η διαδραστικότητα των προσομοιωτών για την εκπαίδευση των διάφορων ειδικοτήτων χειρισμού εξοπλισμού εξόρυξης προσδίδει την απαραίτητη γνώση για την περαιτέρω ανάπτυξη της κουλτούρας ασφάλειας ανάμεσα στους εργαζομένους μας, ενώ προσφέρει και σημαντικότερες και ορθότερες γνώσεις για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής.

Επενδύοντας σε πρωτοποριακές τεχνολογίες μέσα από τη χρήση προσομοιωτών, στοχεύουμε να επιτύχουμε την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανθρώπων μας και την τελειοποίηση της μεθοδολογίας εξόρυξης.

FLAIM TRAINER

Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας και προσφέρουμε ετοιμότητα

Στην Ελληνικός Χρυσός η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων μας, αποτελούν βασική μας προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, προχωρήσαμε στην εκπαίδευση των Σωστικών συνεργείων και των ομάδων πυρασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτου κινδύνου με το πρωτοποριακό σύστημα FLAIM Trainer. Αξιοποιώντας την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας, το πρόγραμμα δημιουργεί σχεδόν ρεαλιστικά σενάρια κινδύνου, τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να αντιμετωπίσουν, εκπαιδεύοντας τόσο τα αντανακλαστικά, όσο και τον τρόπο σκέψης τους.

CANARY GAS FOCUS

Καινοτομούμε στην παρακολούθηση παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου

Tο τμήμα Υγείας & Ασφάλειας της Ελληνικός Χρυσός έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο Σύστημα καταγραφής και ανάλυσης μετρήσεων φυσικοχημικών παραγόντων σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας μία πλήρη ενιαία βάση δεδομένων Canary Gas Focus, που προσφέρει βελτιωμένη διαχείριση κινδύνου και βελτιωμένη απόδοση μέσω πιο έξυπνης λήψης αποφάσεων και υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας, με βάση αξιόπιστες πληροφορίες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η καινοτομία συμβάλλει στην αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος

Από εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης έως προηγμένες τεχνολογίες αποκατάστασης, εξερευνήστε πώς Στην Ελληνικός Χρυσός η καινοτομία συμβάλλει στην αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος.

01.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Παρακολουθούμε ζωντανά την ποιοτική και ποσοτική επίδοση των λειτουργιών μας

Για τη διασφάλιση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, με το μέγιστο δυνατό επίπεδο λογοδοσίας, η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, ένα από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη, με 500 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου με μετρήσεις αναρτώμενες σε πραγματικό χρόνο σε δημοσίως προσβάσιμη ειδική ανοιχτή πλατφόρμα στο διαδίκτυο.

02.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΛΙΘΟΓΟΜΩΣΗ

Υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων με επαναχρησιμοποίηση

Μέσω της λιθογόμωσης, μιας ακόμη καινοτόμου και βιώσιμης τεχνολογίας, τα μεταλλευτικά κατάλοιπα επαναχρησιμοποιούνται μαζί με άλλα στείρα υλικά για την πλήρωση τόσο των υπόγειων στοών όσο και του επιφανειακού ορύγματος. Επιπλέον, η Ελληνικός Χρυσός έχει δεσμευτεί για την επαναφορά της γης στην πρότερη φυσική της κατάσταση αμέσως μετά το τέλος της μεταλλευτικής δραστηριότητας και για το σκοπό αυτό η αποκατάσταση του επιφανειακού χώρου εξόρυξης πραγματοποιείται σχεδόν παράλληλα με την υπόγεια δραστηριότητα.

03.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΞΗΡΗ ΑΠΟΘΕΣΗ

Βέλτιστη διεθνώς πρακτική αφύγρανσης των μεταλλευτικών καταλοίπων 

Το μεταλλείο των Σκουριών έχει κατασκευαστεί για να λειτουργεί με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της καινοτόμου μεθόδου ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων που επιτρέπει την ασφαλή διαχείριση και πιο αποτελεσματική αποθήκευση τους. Η χρήση της εν λόγω τεχνολογίας οδηγεί σε μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έως και 40%, καθώς απελευθερώνεται σημαντική επιφάνεια γης που θα δεσμευόταν για την αποθήκευση των καταλοίπων στην υγρή τους μορφή. Παράλληλα, η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης του νερού και την επαναχρησιμοποίησή του στην παραγωγική διαδικασία, ελαχιστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κατανάλωση των φυσικών υδάτινων πόρων.