Συμπεριληπτικό περιβάλλον


ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΙΣΟΤΙΜΟ & ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποστηρίζουμε την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τον σεβασμό στον εργασιακό χώρο

Στην Ελληνικός Χρυσός προάγουμε έμπρακτα τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, ανεξαρτήτως φύλου ή πεποιθήσεων. Αναπτύσσουμε πολιτικές, όπως η Πολιτική κατά της Βίας & Παρενόχλησης, και σχεδιάζουμε προγράμματα που θωρακίζουν τη μοναδικότητα κάθε συναδέλφου, ενώ συμμετέχουμε ενεργά και σε πρωτοβουλίες που προωθούν την ισότητα, την ανοικτή στάση απέναντι στη διαφορετικότητα και προωθούμε την συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Με αυτές τις πρωτοβουλίες, η Ελληνικός Χρυσός επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την προαγωγή της ισότητας, της διαφορετικότητας και του σεβασμού στον εργασιακό της χώρο.

Δημιουργούμε έτσι, έναν παγκόσμιο χάρτη δραστηριοτήτων που ευθυγραμμίζονται με τρεις κατευθυντήριες αρχές:

 

Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα: Η ποικιλομορφία είναι δύναμη που οδηγεί σε ορθότερες επιχειρησιακές αποφάσεις. 

Εκπαιδευόμαστε και ελέγχουμε τις συνήθειες μας: Η ηγεσία χωρίς αποκλεισμούς είναι βασική προϋπόθεση για την βιώσιμη υιοθέτηση της διαφορετικότητας. 

Εξελίσσουμε τις διαδικασίες μας: Η ασυνείδητη προκατάληψη πρέπει να αποκλείεται μέσω των εταιρικών διαδικασιών για να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόδοση με αξιοκρατία. 

ΣΗΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ SHARE

Προωθούμε την ουσιαστική ισότητα των φύλων

Η Ελληνικός Χρυσός είναι από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που έλαβαν το Σήμα Ισότητας SHARE, που υλοποιείται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και του Οργανισμού για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top.

Έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα πολιτικών που καθορίζει το πλαίσιο για την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των ανθρώπων μας με τρόπο διαφανή και αξιοκρατικό, με στόχο τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προωθεί την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την ισότητα στη λήψη των αποφάσεων και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής ανεξαρτήτως φύλου και άλλου είδους διάκρισης μεταξύ των εργαζομένων.

INTERNATIONAL WOMEN IN MINING

Δημιουργούμε ευκαιρίες καριέρας και ηγεσίας στις γυναίκες

Η Eldorado είναι υπερήφανος χορηγός  της International Women in Mining (IWiM). Η συνεργασία μας αποδεικνύει την προσήλωσή μας στην ενδυνάμωση των γυναικών στον τομέα της μεταλλευτικής βιομηχανίας, ως μέρος της δέσμευσής μας να προωθούμε ευκαιρίες καριέρας και ηγεσίας για τις γυναίκες στο ανθρώπινο δυναμικό μας, προάγοντας, έτσι, την ισότητα των φύλων.

ΧΑΡΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δεσμευόμαστε για ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς

Στην Ελληνικός Χρυσός έχουμε υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας, μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων - και του Diversity Charter Greece για την προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Με την αποδοχή των όρων που υπαγορεύονται από τη Χάρτα Διαφορετικότητας, επιβεβαιώνουμε στην πράξη τη δέσμευσή μας για την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς. Κινητήριος δύναμη για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί η πεποίθησή μας ότι το δικαίωμα στη διαφορετικότητα είναι βασικό κριτήριο για την επαγγελματική ευημερία και εξέλιξη των ανθρώπων, αλλά και του ίδιου του οργανισμού, που επενδύει σε μία κουλτούρα υψηλής απόδοσης και αξιοκρατίας.