Επαγγελματική ανάπτυξη


ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Προάγουμε την προσωπική και επαγγελματική πρόοδο

Επενδύουμε στη διαρκή εξέλιξη και τις βέλτιστες πρακτικές απασχόλησης, ώστε να εξασφαλίζουμε ένα καινοτόμο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, καλλιεργώντας παράλληλα κουλτούρα επιχειρηματικής αριστείας. Η εργασία στην Ελληνικός Χρυσός προσφέρει ένα δυναμικό και υποστηρικτικό περιβάλλον, το οποίο ενισχύει την προσωπική και επαγγελματική πρόοδο όλων των εργαζομένων της. Μέσω της Εκπαίδευσης και της συνεχούς κατάρτισης, οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν τα οφέλη τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στόχος μας η εξέλιξη των ανθρώπων μας

Στην Ελληνικός Χρυσός βασική μας προτεραιότητα είναι να προσφέρουμε την απαραίτητη εκπαίδευση τόσο στους εργαζομένους μας όσο και στους συνεργαζόμενους εργολάβους μας. Στόχος της εκπαίδευσης είναι να παρέχει το νομικό πλαίσιο για να συμμορφώνονται με τις πολιτικές μας αλλά και το πλαίσιο για να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καλλιεργούμε την υπευθυνότητα στην εργασία

Το Τμήμα Εκπαίδευσης σχεδιάζει με μεθοδικότητα την οργάνωση και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη την εθνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων.  Επίσης, συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή του στην πράξη. Μέσα από την εκπαίδευση πάνω σε 5 θεματικούς άξονες εμπνέουμε το ανθρώπινο δυναμικό των Μεταλλείων Κασσάνδρας να εκτελεί τα καθήκοντά του με ασφαλή, υπεύθυνο και παραγωγικό τρόπο.

01.

Ασφάλεια

02.

Τεχνικά θέματα

03.

Υγεία

04.

Περιβάλλον και Ενέργεια

05.

Διοίκηση και Διαχείριση

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ψηφιακή εκπαίδευση και διά βίου μάθηση

Στο πλαίσιο της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, η Ελληνικός Χρυσός, η μεγαλύτερη μεταλλευτική εταιρεία στην Ελλάδα, επενδύει σε ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και πλατφόρμες που παρέχουν στο δυναμικό μας πρόσβαση σε πλούσιο και σύγχρονο περιεχόμενο ηλεκτρονικής διδασκαλίας και αυτοεκπαίδευσης. Ταυτόχρονα προτρέπουμε τους εργαζομένους μας και τους παρακινούμε να καλλιεργήσουν και να υιοθετήσουν κουλτούρα ψηφιακής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

 

Προγράμματα εκπαίδευσης κατά την εργασία.  

Δια ζώσης εξ αποστάσεως εσωτερικά σεμινάρια.  

Προγράμματα αυτό-εκπαίδευσης μέσω ψηφιακών εφαρμογών (εκπαιδευτικές πλατφόρμες).  

Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης (προσομοίωσης & επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας).  

Δια ζώσης & εξ αποστάσεως εξωτερικά σεμινάρια με δυνατότητα επιδότησης ΛΑΕΚ σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.  

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ

Εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες

Επενδύοντας σε πρωτοποριακές τεχνολογίες μέσα από τη χρήση προσομοιωτών, στοχεύουμε να επιτύχουμε την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανθρώπων μας και την τελειοποίηση της μεθοδολογίας εξόρυξης.

Επιπρόσθετα, καινοτομούμε στην εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού μας θέτοντας σε λειτουργία και εφαρμογή νέες μεθόδους εκπαίδευσης, όπως είναι αυτές της βιωματικής μάθησης. Μέσω της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, εξειδικεύουμε και προετοιμάζουμε τους εργαζομένους μας στις πραγματικές συνθήκες των μεταλλείων. Η διαδραστικότητα των προσομοιωτών για την εκπαίδευση των διάφορων ειδικοτήτων χειρισμού εξοπλισμού εξόρυξης προσδίδει την απαραίτητη γνώση για την περαιτέρω ανάπτυξη της κουλτούρας ασφάλειας ανάμεσα στους εργαζομένους μας, ενώ προσφέρει και σημαντικότερες και ορθότερες γνώσεις για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οι άνθρωποί μας πυρήνας της επιτυχίας μας

Επενδύουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού κέντρου, επικεντρωμένου στην ανάπτυξη και βελτίωση των επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων των ανθρώπων μας, καθώς αυτοί είναι ο πυρήνας της επιτυχίας του επιχειρηματικού πλάνου μας.

Στο δρόμο προς τον εκσυγχρονισμό αναβαθμίζουμε υπάρχουσες κτηριακές υποδομές και τις εξοπλίζουμε με τον πλέον σύγχρονο εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Ένας εργαζόμενος θα μπορεί σε ένα φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και με έμπειρους εκπαιδευτές να ανανεώσει τις τεχνικές του γνώσεις, να τις εμπλουτίσει και να αποκτήσει επιπλέον εμπειρίες.  Η εξειδίκευση αυτή θα λαμβάνει χώρα τόσο μέσα σε θεωρητικές αίθουσες εκπαίδευσης όσο και στα σταδιακά διαμορφούμενα εργαστήρια και εκπαιδευτικά πεδία, αλλά και στη συνέχεια  στους χώρους εργασίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διασφαλίζουμε τη συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας

Στην Ελληνικός Χρυσός, υιοθετούμε ένα προηγμένο Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης που επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ανθρώπων μας. Αυτό το σύστημα επιτρέπει την ευθυγράμμιση των στόχων κάθε ομάδας με τους συνολικούς εταιρικούς μας στόχους. Μέσα από διαφανείς και αντικειμενικές αξιολογήσεις, διασφαλίζουμε τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης και την ανάδειξη του δυναμικού του κάθε μέλους της ομάδας μας.