Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας μία από τις 4 μεταλλευτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη που εφαρμόζουν πιλοτικά το πρόγραμμα

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc