Κωδικός Θέσης:  ΥΠΠ

Η Ελληνικός Χρυσός προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης / Environmental Monitoring Officer, στις Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Κωδικός Θέσης:  ΣΣΠ

Η Ελληνικός Χρυσός προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση του Συντονιστή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης / Environmental Management Systems Coordinator, στις Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις, η διαχείρισή τους και η επόμενη μέρα για την επένδυση

Free Sunday 11/12/2016

Σελίδα 1 από 6

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc