Το τμήμα περιβάλλοντος της Ελληνικός Χρυσός απαντάει σε όλες τις αιτιάσεις που προβάλλονται σε επιστολή που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τον «Σύλλογο Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής Ολυμπιάδας».

Published in Περιβάλλον

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc