Η «Έκθεση Δραστηριοτήτων» του ΣΜΕ για το 2021, καταγράφει λεπτομερώς τις επιδόσεις του κλάδου για την προηγούμενη χρονιά, οι οποίες χαρακτηρίζονται εξόχως θετικές αφού οι ποσοτικοί δείκτες είναι σαφώς βελτιωμένοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους από εκείνους του 2020.

Published in Blog

Ο Πρόεδρος του ΣμΕ για την δυναμική και την προοπτική του μεταλλευτικού κλάδου στην Ελλάδα

Σελίδα 1 από 2

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc