Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός, Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος, απαντά για όλα 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc