Στα 30-40 δις Ευρώ ο ορυκτός πλούτος της χώρας

Το 80% των εσόδων που «παράγει» ένα μεταλλείο παραμένει στη χώρα

Κεφάλαιο 29/03/2014

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc