Ολοκλήρωση 1ου κύκλου εκπαιδεύσεων και απονομή πιστοποιήσεων

Ο Μιχάλης Θαλασσινός, αρχηγός της Ομάδας Διάσωσης της Ελληνικός Χρυσός, εξηγεί με τον δικό του τρόπου πως το όραμα του εθελοντισμού και της προσφοράς στο συνάνθρωπο, μπορούν να γίνουν πράξη, μέσα από διαφορετική φιλοσοφία υγιεινής και ασφάλειας, στα Μεταλλεία Κασσάνδρας:

Published in Άνθρωποι

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc