Ο μόλυβδος (Plumbum, Pb) είναι ένα από τα αρχαιότερα μέταλλα και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον άνθρωπο πριν από περίπου 6.000 χρόνια. Ο μόλυβδος συναντάται στο φυσικό περιβάλλον σε μεταλλεύματα αργύρου-μολύβδου και ανακτάται κυρίως από τον γαληνίτη (PbS, περιεκτικότητα σε μόλυβδο περίπου 86% κ.β.).

Δεύτερο σε μέγεθος και έκταση μεταλλευτικό κέντρο, μετά το Λαύριο, αποτελεί το Β.Α. τμήμα της Χαλκιδικής

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc