Ο Πρόεδρος του ΣμΕ για την δυναμική και την προοπτική του μεταλλευτικού κλάδου στην Ελλάδα

Η σύγχρονη μεταλλευτική και οι τρόποι εφαρμογής της στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, στην ΒΑ Χαλκιδική. Ενημερωθείτε για το έργο, όπως επίσης και τα μέτρα ασφαλείας και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc