Φοιτητές του τμήματος μεταλλειολογίας του Πανεπιστημίου British Columbia βρέθηκαν στα εργοτάξια της Ελληνικός Χρυσός, στο πλαίσιο της εκδρομής τους στην Ελλάδα, λίγους μήνες πριν την αποφοίτηση τους.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc