Ο χρυσός της Μακεδονίας

Παγγαίο – Χαλκιδική

Από την επιστήμη στην πράξη κοντά στο επιστημονικό δυναμικό της Ελληνικός Χρυσός

Η σύγχρονη μεταλλευτική και οι τρόποι εφαρμογής της στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, στην ΒΑ Χαλκιδική. Ενημερωθείτε για το έργο, όπως επίσης και τα μέτρα ασφαλείας και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

Σελίδα 6 από 7

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc