Δεύτερο σε μέγεθος και έκταση μεταλλευτικό κέντρο, μετά το Λαύριο, αποτελεί το Β.Α. τμήμα της Χαλκιδικής

Ο χρυσός της Μακεδονίας

Παγγαίο – Χαλκιδική

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc