Του HR Manager της Ελληνικός Χρυσός, Κυριάκου Μεταξάκη

Published in Άνθρωποι

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc