Η «Ελληνικός Χρυσός» έλαβε τον έπαινο «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» (ΕΚΕ) από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στο πλαίσιο των βραβείων «Ελληνική Αξία», την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014.

«Καταγράφουμε ανοιχτά και διαφανώς τις αξίες, τους στόχους και την πολιτική μας»

Σελίδα 2 από 2

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc