Οι εγκαταστάσεις της «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική θυμίζουν μελίσσι. Ένα μελίσσι που δεν ησυχάζει ποτέ, καμιά ώρα της ημέρας, με εργασίες διαρκείς και αδιάκοπες καθώς η επένδυση προχωρά ολοένα και βαθύτερα, συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Οι πολλές εκατοντάδες εργαζόμενοι σε αυτή την «κυψέλη» αποτελούν και την ψυχή της επένδυσης, καθώς ο καθένας από το πόστο του συμβάλλει στην εξέλιξη των εργασιών. Μία επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Στρατώνι, στις Σκουριές, στο Μαδέμ Λάκκο και στην Ολυμπιάδα αρκεί για να συναντήσει κανείς ανθρώπους δεκάδων ειδικοτήτων να αξιοποιούν τις γνώσεις και την εξειδίκευσή τους στο πλαίσιο ενός κοινού στόχου: την αξιοποίηση του μεταλλευτικού πλούτου της περιοχής.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc