Οι μεγαλύτερες προκλήσεις, η διαχείρισή τους και η επόμενη μέρα για την επένδυση

Free Sunday 11/12/2016

Gold για την συμμετοχή των εργαζόμενων και Silver για το Υγιές εργασιακό περιβάλλον

Ολοκλήρωση 1ου κύκλου εκπαιδεύσεων και απονομή πιστοποιήσεων

Σελίδα 7 από 37

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc