Ρεπορτάζ στα Μεταλλεία Κασσάνδρας

Published in Άνθρωποι

Από την επιστήμη στην πράξη κοντά στο επιστημονικό δυναμικό της Ελληνικός Χρυσός

Η «Ελληνικός Χρυσός» έλαβε τον έπαινο «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» (ΕΚΕ) από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στο πλαίσιο των βραβείων «Ελληνική Αξία», την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014.

Επενδύσεις αξίας 65 εκ. δολ στην βόρεια Ελλάδα

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc