Μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού Στρατωνίου, γράφουν για την επίσκεψή τους στα Μεταλλεία Κασσάνδρας

Published in Άνθρωποι

Φυσική ομορφιά | Ιστορία | Πολιτισμός | Μεταλλευτική ανάπτυξη

Συνέντευξη στον Γιώργο Φιντικάκη

ΤΑ ΝΕΑ 06/12/2014

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc