Δύο νέες αποφάσεις του ΣτΕ επικυρώνουν την ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική

Το πλάνο για τις Σκουριές, την Ολυμπιάδα και το Στρατώνι

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc