Παρά τις απρόκλητες επιθέσεις, η βούληση για υλοποίηση της επένδυσης παραμένει σταθερή

[2015] Η εταιρεία προγραμματίζει 1.000 προσλήψεις - Μπαίνουν οι βάσεις για την παραγωγή

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 25/02/2015

«Με δυο νέες αποφάσεις το ΣτΕ επικυρώνει ξανά την ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός. Και άρα καταξιώνει το ελληνικό κράτος που την ενέκρινε»

Ο Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος για την επικαιρότητα, την εξέλιξη των έργων, τις θέσεις εργασίας, την ωφέλεια στην εθνική οικονομία

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc