Φοιτητές του τμήματος μεταλλειολογίας του Πανεπιστημίου British Columbia βρέθηκαν στα εργοτάξια της Ελληνικός Χρυσός, στο πλαίσιο της εκδρομής τους στην Ελλάδα, λίγους μήνες πριν την αποφοίτηση τους.

Σε σχέση με την σύσκεψη που οργανώθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητάς Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα την ειρήνευση στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη, διευκρινίζεται ότι...

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc