Παρά την οικονομική συγκυρία, η Ελληνικός Χρυσός διασφαλίζει σταθερότητα στους μισθούς και ορίζει επιπλέον ημέρες αργίας.

Η παρουσίαση του Δ/ντος Συμβούλου της Συμβούλου της Ελληνικός Χρυσός

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc