Ολοκλήρωση 1ου κύκλου εκπαιδεύσεων και απονομή πιστοποιήσεων

«Η διαχείριση του περιβάλλοντος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα»

Υπερήφανος υποστηρικτής η Ελληνικός Χρυσός

Published in Άνθρωποι

«Η Νέα Γενιά σπουδαστών του Δήμου Αριστοτέλη στα Μεταλλεία Κασσάνδρας»

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc