“Η Eldorado θα μπορέσει να επιταχύνει τις δραστηριότητές της, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης για Έλληνες εργαζομένους και αυξημένα οφέλη για το ελληνικό δημόσιο.”

Ανακοίνωση της Eldorado Gold για την εξέλιξη του έργου της Ολυμπιάδας

Σελίδα 7 από 10

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc