Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα.

H εταιρεία Eldorado Gold Corporation επιβεβαιώνει ότι θα προβεί σε σημαντικές αλλαγές εφεξής στα επενδυτικά της σχέδια στην Ελλάδα.

Σελίδα 5 από 10

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc