“Εάν δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να γίνει η εργασία μας με ασφάλεια, δεν την εκτελούμε. Η ασφάλεια αποτελεί μέρος κάθε δουλειάς μας. Ο καθένας μας είναι υπεύθυνος"

Σελίδα 1 από 10

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc