Μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού Στρατωνίου, γράφουν για την επίσκεψή τους στα Μεταλλεία Κασσάνδρας

Published in Άνθρωποι

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc