Με απόφαση της 20ης Αυγούστου 2015, σε συνέχεια της απόφασης του ΥΠΑΠΕΝ για ανάκληση τεχνικών μελετών

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc