Αθήνα, 10 Μαρτίου 2018

13/09/2017 Ανακοίνωση για τις εξελίξεις

«Οι εργαζόμενοι της Ελληνικός  Χρυσός δεν είναι και δεν θα μπορούσαν να είναι ενεργούμενα κανενός. Καλούμε τον κ. Λαφαζάνη σε συνάντηση το ταχύτερο δυνατό.»

Σελίδα 1 από 2

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc