“Η Eldorado θα μπορέσει να επιταχύνει τις δραστηριότητές της, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης για Έλληνες εργαζομένους και αυξημένα οφέλη για το ελληνικό δημόσιο.”

Επενδύσεις αξίας 65 εκ. δολ στην βόρεια Ελλάδα

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc