Η αλλαγή στα χωριά της ΒΑ Χαλκιδικής, ρεπορτάζ

Η αξία που δημιουργεί η μεταλλευτική δραστηριότητα στην ΒΑ Χαλκιδική. 800% ενίσχυση της τοπικής οικονομίας την περίοδο 2006-2013 και με στόχο να ξαναέρθει κίνηση και ζωή στα χωριά.

Σελίδα 2 από 2

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc