Προσήλωση στην αειφόρο ανάπτυξη, την καινοτομία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Στους πυλώνες αγοράς, περιβάλλοντος και κοινωνίας

Gold για την συμμετοχή των εργαζόμενων και Silver για το Υγιές εργασιακό περιβάλλον

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc