Στους πυλώνες αγοράς, περιβάλλοντος και κοινωνίας

Gold για την συμμετοχή των εργαζόμενων και Silver για το Υγιές εργασιακό περιβάλλον

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc