Ο άργυρος (Ag) είναι ένας πολύτιμος μεταλλικός πόρος, ένα σπάνιο μέταλλο που διαδραματίζει, διαχρονικά και σταθερά, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις ανθρώπινες κοινωνίες, την οικονομία και το εμπόριο. 

Δεύτερο σε μέγεθος και έκταση μεταλλευτικό κέντρο, μετά το Λαύριο, αποτελεί το Β.Α. τμήμα της Χαλκιδικής

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc