Πως ο χρυσός έφερε αγροτική ανάπτυξη

Η περιοχή Uşak της δυτικής Τουρκίας, μια περιφέρεια 342.000 κατοίκων, αποτελεί παράδειγμα ραγδαίας ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα αποκλειστικά και μόνο λόγω του χρυσού.

Σελίδα 3 από 3

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc