ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Eldorado Gold: ρίχνει στην Ελλάδα το 60% του επενδυτικού της προγράμματος

Μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της Eldorado Gold το έργο στις Σκουριές

Βραδινή της Κυριακής 07/09/2014

Μια από τιςσημαντικότερες δραστηριότητεςτnsEldoradoGold-και κατά το 2014 παραμένει τoέργο εξόρυξης και κα­τεργασίας χρυσού και χαλκού στιςΣκουριές στον Δήμο Αριστοτέλη, όπως είχε αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος του καναδικού ομίλου PaulWrightστην τηλεδιάσκεψη αναλυ­τών για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, στιςαρχές καλοκαιριού.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία φέτος θα επενδύσει 200 εκατ. δολάρια κατά την επενδυτική δραστηριότητά τnsστην Ελλάδα, ποσό που αντιπροσωπεύει το 60% του συνόλου του διεθνούς επενδυτικού προγράμματος της.

Ειδικότερα στις Σκουριές, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή εvόsεργοστασίου εμπλουτισμού, η διαμόρφωση του επιφανειακού ορύγματος, η υπόγεια ανάπτυξη μεταλλείου και άλλες βοηθητικές κατασκευαστικές εργασίες, σύμφωνα με τιsοικονομικέςτnsεκθέσει, η EldoradoGoldέχει ήδη δαπανή­σει, κατά το πρώτο εξάμηνο τnsχρονιάς, 46 εκατ.Δολάρια. Ενώ η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2016. Παράλληλα, στην Ολυμπιάδα, όπου βρίσκεται το δεύτερο εκ των συνολικά τριών projectsτnsεταιρίας παρήχθησαν συνολικά 12.511 ουγκιές χρυσού, που προήλθαν από την επεξεργασία 312,535 χιλιάδων τόνων συμπυκνώματος Εκεί η εταιρία επένδυσε 60,8 εκατ. δολάρια, ενώ είχε συνολικά έσοδα κατά το α' και β’ τρί­μηνο 20,6 εκατ. δολάρια από την πώληση χρυσού

Στο έργο του Στρατωνίου παρήχθησαν 31,650 τόνοι συμπυκνώματος μολύβδου και ψευδάργυρου, αποφέροντας κατά το πρώτο εξάμηνο έσοδα 25.1 εκατ. δολαρίων.

Η παράλληλη ανάπτυξη και συντήρηση των τριών μεταλλευτικών έργων στη Χαλκιδική έχει μέχρι στιγμής δημιουργήσει 1.690 άμεσες θέσεις εργασία, οι οποίεςσε ποσοστό 90% αφορούν ντόπιους κατοίκουςτnsπεριοχής του Δήμου Αριστοτέλη.

Αναφορικά με το υπό αδειοδότηση έργο εξόρυξης και κατεργασίας χρυσού στο Πέρα μαΈβρου, αξίζει να αναφερθεί ότι η επένδυ­ση είναι προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, ενώ στο Πέραμα έχουν ανακαλυφθεί κοιτάσματα χρυσού και αργύρου       αξίας 2 δισ. ευρώ και 800 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία του Ινστιτούτου ΓεωμεταλλευτικώνΕρευνών(ΙΓΜΕ).

Κατά το πρώτο εξάμηνο τnsχρονιάς, η EldoradoGoldπαρήγαγε συνολικά από τα έργα τnsανά τον κόσμο 381,249 χιλιάδες ουγκιές χρυσού, ποσότητα που είναι αυξημένη κατά 4% συγκριτικά με το αντίστοιχο εξά­μηνο του 2013. Τα μεγέθη τnsεταιρίας ευνο­ούνται από το χαμηλό κόστοςεξόρυξης και κατεργασίας, που διαμορφώνεται στα 809 δολάρια ανά ουγκιά, έναντι 950 δολαρίων που είχε αρχικά προβλεφθεί. Όσον αφορά το σύνο­λο του 2014, η εταιρία προβλέπει ότι θα πα­ράγει από 730.000 έως 800.000 ουγκιές χρυσού. Aς σημειωθεί ότι η EldoradoGoldκατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 εμφάνισε κέρδη ύψους 68,9 εκατ. δολαρίων, έναντι ζημιών 2,2 εκατ. δολ το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc