ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Επανεκκίνηση έργων για τα μεταλλεία χρυσού στις Σκουριές

Επανεκκίνηση των έργων στις Σκουριές διέταξε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΤΑ ΝΕΑ 07/03/2014

ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ των έργων θεμελίωσης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των μεταλλείων χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής διέταξε το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ) κάνοντας δεκτές τις προσφυγές που είχαν καταθέσει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής και η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Τα έργα είχαν διακοπεί με απόφαση της Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, που ακύρωσαν οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί. Οι σύμβουλοι Επικράτειας έκριναν ότι η Πολεοδομία δεν αποδίδει συγκεκριμένη νομική πλημμέλεια στις άδειες που είχαν εκδοθεί και δεν προσδιορίζει κάποιον συγκεκριμένο λόγο που επέτρεπε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη διακοπή των εργασιών στα μεταλλεία χρυσού.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc