ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Με 280 εκατ. δολ. Το 2014 «προχωρά» η επένδυση της «Ελληνικός Χρυσός»

Από πέρυσι έχει ξεκινήσει η εμπορική παραγωγή του χρυσού

Αγγελιοφόρος 06/04/2014

Σήμερα οι εργαζόμενοι είναι 1.614 και σύντομα θα ξεπεράσουν τους 2.000

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΗΤΡΑΚΗ

gmitrakis@ekdotiki.gr

Κανονικά συνεχίζεται η υλοποί­ηση της επένδυσης της Eldorado Gold στη Βόρεια Χαλκιδική, όπου ήδη εργάζονται 1.614 άτο­μα, που σύντομα θα ξεπεράσουν τις 2.000. Οι 936 συνδέονται απευθείας με την «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ», οι 678 με τους εργολάβους που χρησιμοποιεί η εταιρία, ενώ τους επόμενους δύο - τρεις μήνες αναμένεται να προσληφθούν άλλα 400 άτομα, τα οποία θα συμμετάσχουν στις εκτεταμένες κατασκευαστικές εργασίες που έχουν προγραμμα­τιστεί.

Αν και βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο -και παρά τιs εντάσεις που έχουν υπάρξει στο πρόσφατο παρελθόν ανάμεσα σε oσους θέλουν και σε oσους δεν θέλουν τη μεταλλουργία χρυ­σού στην περιοχή- τα πράγματα δείχνουν να κυλάνε προς ώρας ήρεμα. Μια ηρεμία που όλοι εύ­χονται να συνεχιστεί, καθώς -ωs γνωστόν - συχνά οι εκλογές οξύνουν τα πάθη και δημιουργούν καταστάσεις εκτόςελέγχου, σαν κι αυτές που οδήγησαν σε καταστροφές και ποινικές διώξεις.

Κανονικά η επένδυση

Σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας, στην περιοχή θα επενδυθούν φέτος 280 εκατ. δολ. στην Ολυμπιάδα, όπου η παραγωγή ξεκινάει το 2016, φέτος θα διατεθούν περί τα 60 εκατ. δολ., ενώ πέρυσι δια­τέθηκαν 94 εκατ. δολ. Στις  Σκουριές η εταιρία θα επενδύσει 215 εκατ. δολ. για την υλοποίηση του έργου κατεργασίας χρυσού, ενώ το 2013 επένδυσε 51 εκατ. δολ. για την υλοποίηση επιφανεια­κών και υπόγειων έργων υποδομής, με την έναρξη παραγωγής να τοποθετείται το 2016. Στο Στρατώνι, οι επενδύσεις θα φτάσουν στα πέντε εκατ. δολ., ενώ η εταιρία εκτιμά ότι φέτος θα εξορύξει και θα κατεργαστεί περί­που 250.000 τόνουςμολύβδου, αργύρου και ασημιού, oσους, δηλαδή, και πέρσι. Στο μεταξύ από πέρσι έχει Ξεκινήσει η εμπορική παραγωγή του χρυσού που κατεργάζεται η «Ελληνικός Χρυσός» στην Ολυ­μπιάδα, με την τελική φάση της επεξεργασίας να γίνεται στην Κίνα. Αυτήν την περίοδο η εται­ρία πραγματοποιεί εργασίες περιβαλλοντικής αποκατάστασή σε έκταση 265 στρεμμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου οι εξορυκτικές δραστηριότητες του παρελθόντος είχαν δημιουργήσει περισσότερα από 2,4 εκατομ­μύρια τόνους συμπυκνώματος χρυσού και άλλων μετάλλων. Η διαδικασία της περιβαλλοντικής αποκατάστασή των τελμάτων στην Ολυμπιάδα απέφερε πέρσι 26.444 ουγκιές χρυσού. Ωστό­σο, φέτος, η ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας -πραγματοποιεί την κατεργασία των παλαιών τελμάτων- θα επι­τρέψει την παραγωγή περίπου 30.000-35.000 ουγκιών χρυσού.

Έρευνες

Στο μεταξύ σε παγκόσμιο επί­πεδο η Eldorado Gold τιμά ότι θα αυξήσει το 2014 την παραγωγή της σε χρυσό κατά 6%, έναντι του 2013. Παράλληλα η εταιρία θα δι­αθέσει 36 εκατ. δολ. για τον εντο­πισμό νέων κοιτασμάτων χρυσού σε πέντε περιοχές του πλανήτη. Τα 12 από αυτά -το 33%- τα επεν­δυθούν στην Ολυμπιάδα, όπου οι ενδείξεις για την ύπαρξη νέων κοιτασμάτων είναι ισχυρές. Άλλα 9 εκατ. δολ. θα διατεθούν για αναζήτηση κοιτασμάτων χρυσού στην Κίνα, ενώ από 5 εκατ. ευρώ θα απορροφήσουν οι έρευνες στη Ρουμανία, στη Βραζιλία και στην Τουρκία.

Στάσιμο το Πέραμα

Όσον αφορά στο έργο της Eldorado Gold στο Πέραμα Έβρου, αρχι­κού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, δεν αναμένο­νται εξελίξεις σχετικά με την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επι­πτώσεων, τουλάχιστον μέχρι να πραγματο­ποιηθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου.

Από πέρσι έχει ξεκινήσει η εμπορική παραγωγή του χρυσού που κατεργάζεται η «Ελληνικός Χρυσός» στην Ολυμπιάδα, με την τελική φάση της επεξεργασίας να γίνεται στην Κίνα

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc