ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Δείγμα γραφής για το εθνικό επενδυτικό πλαίσιο

Ελληνικός Χρυσός: Πως κατάφερε εν μέσω κρίσης να φέρει πραγματική ανάπτυξη, απασχόληση και έσοδα στα κρατικά ταμεία.

Το Βήμα, 18/06/2016

Συνεχίζοντας μια μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων, η Ελληνικός Χρυσός στην πιο κρίσιμη συγκυρία για την εθνική οικονομία και ανάπτυξη και παράλληλα για την ίδια την εξέλιξη της επένδυσής της, επέλεξε να συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα. Στέλνοντας προς τα έξω ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε σχέση με το επενδυτικό περιβάλλον της χώρας και την εθνική στρατηγική στην προέλκυση επενδύσεων, ως δείγμα γραφής για την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου και την έξοδο από την κρίση μέσα από την υγιή παραγωγικότητα και την επανεκκίνηση της εθνικής βιομηχανίας και ανάπτυξης.

Δείχνοντας σταθερή προσήλωση σε μια επένδυση που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από Έλληνες επιστήμονες με βάση τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Και από τις στρατηγικές αποφάσεις και επιλογές, σε σχέση με αυτούς τους πυλώνες, «κρίνεται» καθημερινά.

Οι βασικοί πυλώνες που αποδεικνύουν την σημασία της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός σε επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής συνεισφοράς είναι οι παρακάτω:

1. Παραγωγική Δυναμική:

 • 1,5 δις ευρώ συνολικές επενδύσεις
 • 30 - 35% των συνολικών εσόδων ετησίως στην Εθνική Οικονομία
 • Περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας
 • 90% των προμηθευτών ελληνικές επιχειρήσεις

Την επόμενη 20ετία:

  • 1,6 δις ευρώ σε άμεσους φόρους. 1,5 δις ευρώ σε μισθούς
  • 2,5 δις ευρώ προς τοπικές επιχειρήσεις και προμηθευτές
  • 150 εκ για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος

2. Ενίσχυση εισοδήματος και καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω της αύξησης της απασχόλησης, της δημιουργίας νέων επαγγελμάτων, της οικονομικής σταθερότητας, της ρευστότητας, της οικονομικής, οικιστικής κοινωνικής και τουριστικής ανάπτυξης:

 • 110 εκ. ευρώ απευθείας στην τοπική οικονομία την περίοδο 2006-2015 (προμήθειες και εργολαβίες)
 • Οικιστική ανάπτυξη
 • Δημογραφική αύξηση σε όλη την περιοχή - 17% Ολυμπιάδα

3 Κοινωνική Συνεισφορά με έργα υποδομής, στήριξη δράσεων και δομών κοινής ωφελείας, πολιτισμού αθλητισμού, υγείας και παιδείας:

 • 13 εκ. ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια σε δράσεις ΕΚΕ
 • 19 εκ. ευρώ την περίοδο 2006-2015 για έργα υποδομής στην ΒΑ Χαλκιδική
 • 350 φοιτητές του Δήμου Αριστοτέλη στο  Πρόγραμμα θερινής απασχόλησης μόνο το 2015
 • 5.000 και πλέον επισκέπτες στα έργα της Ελληνικός Χρυσός, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Ανοιχτών Θυρών»

4. Επένδυση στο Περιβάλλον που είναι και ο βασικός παράγοντας στον σχεδιασμό του έργου της Ελληνικός Χρυσός. Το ISO 14001 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σύνολο των εργασιών, το νέο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή, η αποκατάσταση ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας και η περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, είναι κάποια μόνο από τα δείγματα γραφής σε αυτή την κατεύθυνση.

5. Αυστηρότερες προδιαγραφές για την ασφαλέστερη λειτουργία των έργων, σε σχέση με τους ανθρώπους, τον τόπο και το περιβάλλον που πιστοποιούνται μέσα από μια σειρά διακρίσεων:

 • CRI Bronze του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας για τις δράσεις ΕΚΕ που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα
 • Πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία. OHSAS 1 8001:2007 
 • Πρωτιά στον Τομέα Υγείας και Ασφάλειας και χρυσό για την διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
 • Διάκριση για την πολιτική της στον τομέα ανθρώπινου δυναμικού
 • Βραβείο από τον ΣΒΒΕ για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα, στο πλαίσιο του θεσμού Ελληνική Αξία για το 2014

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc