Print this page

Επενδύσεις 20 εκατ. $ κάθε μήνα στις Σκουριές

28.12.14 Έγραψαν για εμάς

Εντατικοποίηση των εργασιών και 1.000 νέες θέσεις εργασίας

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 28/12/2014

Τρία ορόσημα θέτει για το 2015 η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., η θυγα­τρική στην Ελλάδα του καναδικού ομίλου Eldorado Gold, που δραστη­ριοποιείται στον μεταλλευτικό και μεταλλουργικό κλάδο με έργα κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής - και συγκεκριμένα στις Σκουριές, στο Στρατώνι και την Ολυμπιάδα. Ειδικά για τη χρονιά που έρχεται, όπως αναφέρει ο κ. Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος, μηχανικός μεταλλείων και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικός ΧρυσόςΑ.Ε., οι άξονες που θα κινηθεί η εταιρεία στη χώρα μας στις τρεις βασικές περιοχές δραστηριοποίησης της είναι οι εξής:

Στις Σκουριές το επενδυτικό πρόγραμμα περνά στη μεγιστοποί­ησή του, με τις προγραμματιζόμενες επενδύσεις για το επόμενο έτος να αντιστοιχούν σε 250 εκατ. δολάρια, γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε επενδύσει περί τα 20 εκατ. δολάρια σε μηνιαία βάση. Από την εντατικοποίηση των εργασιών σε αυτή την κατασκευ­αστική φάση της επένδυσης αναμένεται να προκόψουν επιπλέον 1.000 θέσεις εργασίας. Στις Σκουριές κατα­σκευάζονται έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου, το εργοστάσιο για την κατερ­γασία του μεταλλεύματος, καθώς και όλες οι βοηθη­τικές επιφανειακές εγκαταστάσεις. Από την περιοχή των Σκουριών, σε βάθος 30ετίας, συνολικά θα εξορυχθούν 146,2 εκατομμύρια τόνοι μεταλλεύματος, ενώ η εταιρεία επισημαίνει ότι σε όλο το φάσμα των ερ­γασιών εφαρμόζεται η αρχή της Παράλληλης Αποκα­τάστασης. Εξηγώντας την πρακτική σημασία αυτής της βασικής αρχής, η Ελληνικός Χρυσός αναφέρει ότι «οι περιοχές στις οποίες ολοκληρώνετε η λειτουργικότητα των επιμέρους έργων αποκαθίσταται άμεσα και παράλληλα με την εξέλιξη των υπόλοιπων έργων».

Στην Ολυμπιάδα ολοκληρώνεται ο καθαρισμός των παλαιών αποθέσεων από την εποχή της ιδιοκτησίας Μποδοσάκη και από το τέλος του 2015 ξεκινά η περιβαλλοντική αποκατάσταση της πεδιάδας. Οι προγραμματιζόμενες επενδύσεις είναι για τον Νοέμβριο του 2015 και θα είναι σε πλήρη εξέλιξη από το 2016 και μετά.

Παράλληλα συνεχίζεται η δημιουργία της νέας στοάς μήκους 8 χιλιομέτρων, εκ των οποίων μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί τα 1.700 μέτρα, που θα συνδέει τις περιοχές Ολυμπιάδας και Στρατωνίου. Συ­νολικά, από το έργο της Ολυμπιάδας θα εξορυχθούν 5 εκατομμύρια τόνοι μεταλλεύματος σε διάρκεια 25 ετών.

Η προαναφερόμενη στοά σύνδεσης της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου θα καταλήγει στην περιοχή του Μαδέμ Λάκκου πάνω από το Στρατώνι. Πρόκειται για ένα έργο πνοής για την επόμενη δεκαετία, αφού θέτει τnς βάσεις για τη δημιουργία του νέου εργοστασίου εμπλουτισμού. Οι επενδύσεις που θα απορροφήσει το συγκεκριμένο έργο εκτιμώνται στα 150 εκατ. δολάρια για το 2015.

Οι σημερινές υφιστάμενες εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός εκτείνονται από την παραλία του Στρατωνίου μέχρι την περιοχή του Μαδέμ Λάκκου. Στα επόμενα 5-7 χρόνια, οπότε και αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του νέου εργοστασίου εμπλουτισμού στον Μαδέμ Λάκκο, το υφιστάμενο εργοστάσιο του Στρατωνίου καταργείται, απο­καθίσταται και αποδίδεται στην τοπική κοινωνία για διαφορετική αξιοποίηση. Ταυτόχρονα απελευθερώνεται και όλη η παραλιακή ζώνη. Από το 2012, οπότε η εταιρεία περιήλθε στην ομπρέλα της Eldorado Gold, μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί κεφάλαια περί τα 350 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση έχουν καταβληθεί περίπου 47 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Ταυτόχρονα έχουν διατεθεί περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ σε δράσεις του προγράμματος «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - ΕΚΕ» στη Χαλκιδική και τη Θράκη. Μέχρι το τέλος του 2014 αριθμός των απασχολουμένων στην εταιρεία αντιστοιχεί σε 1.900 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 1.000 είναι άμεσα απασχολούμενοι στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και οι υπό­λοιποι 900 απασχολούνται από συνεργαζόμενους εργολάβους, ενώ το κόστος ανά εργαζόμενο ανέρχεται στα 34.000 ευρώ ετησίως. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εντοπιότητα και για τον λόγο αυτό ποσο­στό άνω του 80% των εργαζομένων είναι από τον Δήμο Αριστοτέλη, με επιπλέον 2.000 αιτήσεις για εργασία από τον ίδιο δήμο και 5.000 από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Related items