Print this page

Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να φανεί η πραγματικότητα»

21.12.14 Έγραψαν για εμάς

FREESUNDAY 21/12/2014

Τους στόχους της «Ελληνικός Χρυσός» σχετικά με τις δραστηριότητες της στη Χαλκιδική αναπτύσσει ο διευθύνων σύμ­βουλος της εταιρείας Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος, παρουσιάζοντας παράλληλα τα οφέλη από τις δραστηριότητες αυτές για την πε­ριοχή και τη χώρα συνολικά, αλλά και τονίζοντας ότι μόνο εν τοις πράγμασι μπορούν να καμφθούν οι αντιδράσεις των κατοίκων.

Σε ποια φάση Βρίσκονται τα έργα στις Σκουριές και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα από δω και πέρα;

Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω συνολικό, καθώς για εμάς οι Σκουριές είναι το 1/3 του έργου. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε ανάπτυξη έργων σε τρία «μέτωπα», το πρώτο είναι των Μαύρων Πετρών, του παραδοσιακού μεταλλείου στην περιοχή του Στρατωνίου, όπου παράγονται συμπυκνώματα ψευδαρ­γύρου και μολύβδου, που συμπεριέχει και ασήμι. Αυτή η παραγωγική διαδικασία έχει μεγάλη ιστορική συνέχεια. Το δεύτερο σε εξέλιξη έργο είναι στην Ο­λυμπιάδα, όπου έχουμε δύο δραστηριότητες: η μία έχει να κάνει με τον καθαρισμό του χώρου απόθε­σης των παλαιών τελμάτων, θα ολοκληρωθεί εντός του 2015 και εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί η α­ποκατάσταση όλης της περιοχής. Η δεύτερη περι­λαμβάνει την ανάπτυξη του υπόγειου μεταλλείου, το οποίο έχει ξεκινήσει από το 1970. Παράλληλα με αυτές τις δραστηριότητες έχει αρχίσει η κατασκευή μιας σήραγγας μήκους 8 χλμ. που θα ενώσει την περιοχή του Στρατωνίου με την περιοχή της Ολυ­μπιάδας με σκοπό να απομακρυνθούμε από την παραλιακή ζώνη. Τέλος, στις Σκουριές ξεκινήσαμε την προσέγγισή μας στις αρχές του 2012 και σήμερα βρισκόμαστε σε πλήρη κατασκευαστική εξέλιξη, η οποία θα κορυφωθεί το 2015. Βασικός μας στόχος είναι στα τέλη του 2016 να αρχίσει η παραγωγή συ­μπυκνώματος χαλκού-χρυσού.

Ποιο είναι το συνολικό μέγεθος της επένδυ­σης και ποιες είναι οι ποσότητες χρυσού και άλλων μεταλλευμάτων που αναμένεται να ε­ξορυχθούν;

Από τον Φεβρουάριο του 2012 ως σήμερα έχουν δαπανηθεί περίπου 300 εκατ. ευρώ στη συνολική επένδυση -Ολυμπιάδα, Σκουριές, Στρατώνι-, ενώ του χρόνου θα επενδυθούν άλλα 300-400 εκατ. δο­λάρια Όλο το «πακέτο» αγγίζει το 1 δισ.

Όσον αφορά τις ποσότητες, πρέπει να πούμε ότι τα αποθέματα της περιοχής είναι πολυμεταλλικά: έχουμε μόλυβδο, ψευδάργυρο, άργυρο, χαλκό και χρυσό, ο οποίος δεν είναι το κύριο μέταλλο. Ειδικά για τον χρυσό, στις Σκουριές είναι περίπου 4 εκατ. ουγγιές, ομοίως και στην Ολυμπιάδα. Επίσης, ο χαλκός στις Σκουριές είναι περίπου 770.000 τόνοι, ενώ επιπλέον στην Ολυμπιάδα έχουμε κοίτασμα ασημιού που φτάνει περίπου τα 40 εκατ. ουγγιές

Όσον αφορά τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, αλλά και του Δήμου Αριστοτέλη, ποιο είναι το σχόλιό σας.

Ζω και εργάζομαι στην περιοχή ως μηχανικώς από το 1989. Έζησα τις συγκρούσεις του 1995 στην Ολυ­μπιάδα, έζησα τα αντίστοιχα γεγονότα στη Στρατο­νίκη το 2002 και σήμερα έχουμε αυτά που έχουμε. θέλω να τονίσω ότι, αν ήμουν κάτοικος των νοτίων χωριών του δήμου και έρχονταν κάποιοι καθηγητές πανεπιστημίου και μου μιλούσαν για επερχόμενο κίνδυνο για τα παιδιά μου, για το νερό μου, για τη γη που καλλιεργώ και από αυτή ζω, οι αντιδράσεις μου θα ήταν ίσως και πιο έντονες. Δεν αδικούμε αυτούς τους κατοίκους για τις αντιδράσεις τους σε αυτά που ακούν. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν είναι εύκολο να αποδείξουμε ότι «δεν είμαστε ελέφα­ντες», ότι αυτό που λέμε είναι το σωστό. Αυτό γίνε­ται μόνο στην πράξη. Για παράδειγμα, στο μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, που δουλεύει κάτω από το χωριό Στρατονίκης, αποδείχθηκε με τα χρόνια ότι ούτε το χωριό βούλιαξε, ούτε τα νερά του μολύνθηκαν, ούτε μετατράπηκε η Στρατονίκη σε «χωριό φάντασμα». Απεναντίας, η Στρατονίκη έχει αναπτυ­χθεί τα τελευταία χρόνια: σχεδόν όλοι οι κάτοικοι εργάζονται για την εταιρεία και ασφαλίσαμε όλα τα σπίτια προς 1 εκατ. ευρώ το καθένα, κάτι που καταδεικνύει τη βεβαιότητά μας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα. Το ίδιο θα συμβεί και με τις Σκουριές: απλά χρειάζεται χρόνος για να φανεί η πραγματικότητα. Για να φέρουμε όμως τον κόσμο πιο κοντά στη δραστηριότητα μας έχουμε ξεκινή­σει ένα πρόγραμμα επισκέψεων στους χώρους της εταιρείας, πρωτοπόρο για την Ελλάδα. Μέχρι τώρα μας έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι, το 85% των οποίων προέρχεται από τα γύρω χωριά θα πρέπει να σημειώσω μάλιστα ότι οι περισσότεροι καταλήγουν να αναρωτιούνται για ποιο λόγο γίνεται τελικά η όλη φασαρία, αφού αυτό που αντικρίζουν είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουν ακούσει.

Ποια θα είναι τα οφέλη για την περιοχή και τους κατοίκους της από τη δραστηριότητα της «Ελληνικός Χρυσός»;

Το βασικό όφελος αλλά και απαιτούμενο από μια περιοχή όπου εγκαθίσταται μια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι οι θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται για τους κατοίκους της. Στόχος μας είναι να φτάσουμε οι εργαζόμενοί μας να αποτε­λούνται κατά 90% από κατοίκους της περιοχής Τη στιγμή αυτή υπάρχουν 7.500 αιτήσεις για εργασία, εκ των οποίων οι 2.000 είναι από το Δήμο Αριστο­τέλη Το μέσο ετήσιο κόστος ανά εργαζόμενο φτά­νει τις 35.000-40.000 ευρώ το χρόνο

Παράλληλα αναπτύσσονταν, λόγω της μεγάλης ρευστότητας, και άλλες, δευτερογενείς επιχειρη­ματικές δραστηριότητες: εστιατόρια, ξενοδοχεία, καταστήματα λιανικής, στα οποία ο ετήσιος τζίρος μας ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ, μεγάλο κομμάτι εκ των οποίων διοχετεύεται στον τουρισμό. Επίσης, ενισχύουμε οικονομικά το Δήμο Αριστοτέλη, είτε με μορφή ρευστού (μέσω διαφανούς διαδικασίας που το εντάσσει στο δημόσιο λογιστικό) είτε υπό τη μορφή κατασκευής κάποιων έργων υποδομής Τα χρήματα που έχουμε δώσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια φτάνουν τα 16 εκατ. ευρώ, ενώ τα προηγού­μενα χρόνια έφταναν τα 1,5 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Ωστόσο, σκεφτείτε ότι σήμερα η μητρική εται­ρεία δίνει το μήνα 30 εκατ. δολάρια στην επένδυση αυτή, εκ των οποίων το 50% πηγαίνει σε μισθούς. Να προσθέσω δε ότι τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχουν δοθεί σε ασφαλιστικά ταμεία και φόρους45 εκατ. ευρώ από την εταιρεία. Παράλληλα, από πέ­ρυσι η εταιρεία πληρώνει στο Ελληνικό κράτος και μεταλλευτικά δικαιώματα, τα οποία εκτιμώνται ότι σε πλήρη ανάπτυξη παραγωγής θα φτάσουν τα 8 εκατ. ευρώ ετησίως.

Τέλος, πρέπει να επισημάνω ότι όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας απαιτεί τη συνεργασία δεκάδων ειδικοτήτων, ακόμα και αυτών που είναι δύσκολο να απορροφηθούν. Επίσης, έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων μας, επενδύοντας στην εκπαίδευση και στη χρήση των μέσων προσωπικής ασφάλειας, έχοντας δημιουργήσει πιστοποιημένη ομάδα δι­άσωσης, διατηρώντας στους χώρους των εγκαταστάσεών μας πλήρως εξοπλισμένα ιατρεία και φροντίζοντας να λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις τόσο για την προσωπική όσο και για την περιβαλλοντική ασφάλεια. Τέλος, σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική ασφάλεια, έχουμε σε εξέλιξη ένα τεράστιο περιβαλλοντικό έργο για το οποίο εί­μαστε υπερήφανοι, πέραν του ότι αποκαθιστούμε όλες τις περιοχές απόθεσης παλαιών εκμεταλ­λεύσεων, έχουμε εγκαταστήσει παράλληλα ένα υπερσύγχρονο σύστημα ελέγχου περιβαλλοντι­κών παραμέτρων για όλες τις δραστηριότητές μας

Πόσους εργαζόμενους αριθμεί σήμερα το προ­σωπικό της «Ελληνικός Χρυσός» και πόσους όταν ανέλαβε η εταιρεία;

Το 2004, που ανέλαβε η «Ελληνικός Χρυσός», αρ­χίσαμε με μόλις 40 άτομα και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011 ήμασταν 380. Σήμερα οι εργαζόμενοι φτά­νουν τους 1.900 και η μεγάλη πλειονότητά τους είναι κάτοικοι του Δήμου Αριστοτέλη.

Από την εμπειρία σας, αλλά και από τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας, μπορεί η Ελλάδα να γίνει χώρα παραγωγής χρυσού και άλλων μεταλλευμάτων;

Η Ελλάδα ιστορικά έχει μακρά παράδοση στη με­ταλλευτική, καθώς αποτελούσε, μαζί με την αλι­εία, τη ναυτιλία και τη γεωργία, μία από τις κύριες ασχολίες των αρχαίων Ελλήνων. Στις μέρες μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε βήματα εμπρός, θα πρέπει να πάρουμε ως παράδειγμα τους προ­γόνους μας και να ξαναγυρίσουμε στον πρωτογενή τομέα. Η χώρα μας είναι ιδιαίτερα ευνοημένη, αφού μπορείτε να δείτε τι παράγουμε στο νικέλιο, στους βωξίτες, στο μόλυβδο, στα μάρμαρα, στον άνθρακα. Όλα αυτά είναι ορυκτός πλούτος. Αυτό, λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε αυτό που σπουδάσαμε με χρήματα του ελ­ληνικού κράτους: να πάρουμε τα μεταλλεύματα που μας προσφέρει απλόχερα η πατρίδα μας με τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση για τις επόμενες γενιές

Related items