ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / Μ.Μ.Ε.

Απάντηση στους ισχυρισμούς της Βουλ. Χαλκιδικής Κ. Μάλαμα για υποτιθέμενη «απαλλαγή» της ΕΧ από την κατάθεση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου

20.11.19 Μ.Μ.Ε.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc