ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / ΦΟΡΕΙΣ

Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

02.09.21 Φορείς

Η Ελληνικός Χρυσός ανακοινώνει ότι χθες εκδικάστηκε στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης η έφεση δύο στελεχών της εταιρείας σχετικά με υπόθεση τήρησης των Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος στο σημείο διάθεσης των νερών μεταλλείου, στους οποίους είχαν επιβληθεί οι ελάχιστες προβλεπόμενες ποινές από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χαλκιδικής τον Οκτώβριο 2020. Με την σημερινή απόφαση, οι ποινές μειώνονται κατά το ήμισυ. Ας σημειωθεί ότι η Εισαγγελία είχε εισηγηθεί την αθώωσή τους με το σκεπτικό ότι η ερμηνεία του νόμου υπήρξε εσφαλμένη, τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) δεν εφαρμόζονται στο σημείο διάθεσης των νερών μεταλλείου αλλά αποτελούν τιμές στόχους για την ποιότητα των ρεμάτων και ότι δεν έχει προκληθεί ουδεμία βλάβη στο περιβάλλον από την δραστηριότητα της εταιρείας. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, η εταιρεία θα αιτηθεί την αναίρεση της απόφασης αυτής στον Άρειο Πάγο για τους λόγους που αναλυτικά εξηγούνται παρακάτω.

Η Ελληνικός Χρυσός έχει θέσει στη διάθεση του δικαστηρίου έγγραφα από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, τα οποία πιστοποιούν ότι ουδεμία ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος επήλθε από τη μεταλλευτική δραστηριότητα, ενώ αντιθέτως πιστοποιούν τη βελτίωση της κατάστασης τόσο των επιφανειακών όσο και των υπογείων υδάτων στην περιοχή από το 2014 μέχρι σήμερα.

Επιπρόσθετα, θέση μας αλλά και επιταγή της κοινής λογικής, είναι ότι τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος πρέπει να ελέγχονται στον τελικό αποδέκτη (π.χ. ρέμα) και όχι στην εκροή των νερών από το μεταλλείο (όπως ισχυρίζεται το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδοςαπαιτώντας κατ’ αυτό το τρόπο η ποιότητα των υγρών αποβλήτων μεταλλείου να είναι δέκα φορές καλύτερη από αυτή του πόσιμου νερού!). Σε αυτό το πνεύμα είναι και η ερμηνεία που έχει δοθεί από την Πολιτεία για τα Πρότυπα Περιβαλλοντικής Ποιότητας, η οποία αποσκοπεί στο να υπάρχει ενιαία προσέγγιση ως προς την ορθή βιομηχανική πρακτική, η οποία προβλέπει την τήρηση προτύπων ποιότητας υδάτων στον τελικό αποδέκτη και όχι στο σημείο εκροής.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η Ελληνικός Χρυσός είναι η μοναδική εταιρεία από την οποία ζητείται, μέχρι σήμερα, να εφαρμόζει ως όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων, τα όρια ποιότητας των επιφανειακών υδάτων. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα του εκτεταμένου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης που εφαρμόζουμε -οι μετρήσεις του οποίου τίθενται στην διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών και είναι δημοσιευμένες σε ανοιχτή πλατφόρμα στο διαδίκτυο- πιστοποιούν ότι η παρακολούθηση είναι πλήρης και τα όρια βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Κλείνοντας, πρέπει να επαναλάβουμε την αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της εταιρείας να τηρεί απαρέγκλιτα την περιβαλλοντική νομοθεσία, μεριμνώντας άγρυπνα για τη διαρκή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής της διαδικασίας και έχοντας υιοθετήσει τα πλέον αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας σε όλες τις λειτουργίες της. Η Ελληνικός Χρυσός έχει υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε υπερσύγχρονες υποδομές που ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εφαρμόζει διαχρονικά τις βέλτιστες διεθνώς διαθέσιμες τεχνολογίες και πρακτικές για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, βρίσκεται σε εξέλιξη, στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, το μεγαλύτερο έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην Ελλάδα, όπου έκταση 350.000 τ.μ. εξυγιαίνεται από την μεταλλευτική δραστηριότητα προηγούμενων δεκαετιών, προκειμένου να παραδοθεί άρτια στην τοπική κοινωνία προς πάσα χρήση.

Η Ελληνικός Χρυσός ανακοινώνει ότι χθες εκδικάστηκε στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης η έφεση δύο στελεχών της εταιρείας σχετικά με υπόθεση τήρησης των Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος στο σημείο διάθεσης των νερών μεταλλείου, στους οποίους είχαν επιβληθεί οι ελάχιστες προβλεπόμενες ποινές από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χαλκιδικής τον Οκτώβριο 2020. Με την σημερινή απόφαση, οι ποινές μειώνονται κατά το ήμισυ. Ας σημειωθεί ότι η Εισαγγελία είχε εισηγηθεί την αθώωσή τους με το σκεπτικό ότι η ερμηνεία του νόμου υπήρξε εσφαλμένη, τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) δεν εφαρμόζονται στο σημείο διάθεσης των νερών μεταλλείου αλλά αποτελούν τιμές στόχους για την ποιότητα των ρεμάτων και ότι δεν έχει προκληθεί ουδεμία βλάβη στο περιβάλλον από την δραστηριότητα της εταιρείας. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, η εταιρεία θα αιτηθεί την αναίρεση της απόφασης αυτής στον Άρειο Πάγο για τους λόγους που αναλυτικά εξηγούνται παρακάτω.

Η Ελληνικός Χρυσός έχει θέσει στη διάθεση του δικαστηρίου έγγραφα από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, τα οποία πιστοποιούν ότι ουδεμία ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος επήλθε από τη μεταλλευτική δραστηριότητα, ενώ αντιθέτως πιστοποιούν τη βελτίωση της κατάστασης τόσο των επιφανειακών όσο και των υπογείων υδάτων στην περιοχή από το 2014 μέχρι σήμερα.

Επιπρόσθετα, θέση μας αλλά και επιταγή της κοινής λογικής, είναι ότι τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος πρέπει να ελέγχονται στον τελικό αποδέκτη (π.χ. ρέμα) και όχι στην εκροή των νερών από το μεταλλείο (όπως ισχυρίζεται το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδοςαπαιτώντας κατ’ αυτό το τρόπο η ποιότητα των υγρών αποβλήτων μεταλλείου να είναι δέκα φορές καλύτερη από αυτή του πόσιμου νερού!). Σε αυτό το πνεύμα είναι και η ερμηνεία που έχει δοθεί από την Πολιτεία για τα Πρότυπα Περιβαλλοντικής Ποιότητας, η οποία αποσκοπεί στο να υπάρχει ενιαία προσέγγιση ως προς την ορθή βιομηχανική πρακτική, η οποία προβλέπει την τήρηση προτύπων ποιότητας υδάτων στον τελικό αποδέκτη και όχι στο σημείο εκροής.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η Ελληνικός Χρυσός είναι η μοναδική εταιρεία από την οποία ζητείται, μέχρι σήμερα, να εφαρμόζει ως όρια εκπομπής υγρών αποβλήτων, τα όρια ποιότητας των επιφανειακών υδάτων. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα του εκτεταμένου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης που εφαρμόζουμε -οι μετρήσεις του οποίου τίθενται στην διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών και είναι δημοσιευμένες σε ανοιχτή πλατφόρμα στο διαδίκτυο- πιστοποιούν ότι η παρακολούθηση είναι πλήρης και τα όρια βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Κλείνοντας, πρέπει να επαναλάβουμε την αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της εταιρείας να τηρεί απαρέγκλιτα την περιβαλλοντική νομοθεσία, μεριμνώντας άγρυπνα για τη διαρκή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής της διαδικασίας και έχοντας υιοθετήσει τα πλέον αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας σε όλες τις λειτουργίες της. Η Ελληνικός Χρυσός έχει υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε υπερσύγχρονες υποδομές που ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εφαρμόζει διαχρονικά τις βέλτιστες διεθνώς διαθέσιμες τεχνολογίες και πρακτικές για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, βρίσκεται σε εξέλιξη, στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, το μεγαλύτερο έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην Ελλάδα, όπου έκταση 350.000 τ.μ. εξυγιαίνεται από την μεταλλευτική δραστηριότητα προηγούμενων δεκαετιών, προκειμένου να παραδοθεί άρτια στην τοπική κοινωνία προς πάσα χρήση.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc