ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / ΦΟΡΕΙΣ

Διευκρινίσεις επί της κοιν. ερ. τoυ Βουλ. του ΜέΡΑ25, Κ. Αρσένη αναφορικά με την δραστηριότητα της ΕΧ, με αφορμή τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα

11.12.19 Φορείς

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc