ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ / ΦΟΡΕΙΣ

Covid-19: Ενημέρωση για τα μέτρα πρόληψης που εφαρμόζονται στα Μεταλλεία Κασσάνδρας και τις πρωτοβουλίες της ΕΧ για την στήριξη των δομών υγείας

26.03.20 Φορείς

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc