ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΣ

Στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου θα δημιουργηθεί το μεταλλευτικό κέντρο της Ελληνικός Χρυσός, που θα περιλαμβάνει το νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού και την μεταλλουργία χαλκού χρυσού και αργύρου.

Στην πλήρη ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου, στο εργοστάσιο εμπλουτισμού του Μαντέμ Λάκκου θα μεταφέρονται για κατεργασία τα μεταλλεύματα από την Ολυμπιάδα και το Μεταλλείο Μαύρων Πετρών.

Στη μεταλλουργία χαλκού χρυσού και αργύρου θα γίνεται η παράλληλη επεξεργασία των τριών μεταλλευμάτων από τις Σκουριές την Ολυμπιάδα και το Στρατώνι.

Νέα στοά σύνδεσης Μαντέμ Λάκκου - Μεταλλείου Ολυμπιάδας

Το μεταλλείο της Ολυμπιάδας προβλέπεται να συνδεθεί με τον Μαντέμ Λάκκο, μέσω μιας νέας σήραγγας μήκους 9 χλμ. μέσω της οποίας, στην επόμενη παραγωγική φάση, θα μεταφέρεται το μετάλλευμα υπογείως για κατεργασία στον Μαντέμ Λάκκο, απελευθερώνοντας το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Ιστορία

2006- σήμερα: Επαναλειτουργία του μεταλλείου Μαύρων Πετρών και του εργοστασίου εμπλουτισμού Στρατωνίου μετά από σημαντικά έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού αξίας άνω των 50 εκ. Ευρώ.

2002: Εξόφληση κοιτάσματος Μαντέμ Λάκκου και διακοπή λειτουργίας μεταλλείου Μαύρων Πετρών – εργοστασίου εμπλουτισμού Στρατωνίου

1953: Έναρξη λειτουργίας μεταλλείου Μαντέμ Λάκκου και εργοστασίου εμπλουτισμού διαφορικής επίπλευσης μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων

1927: Έναρξη εκμετάλλευσης σιδηροπυρίτη Μαντέμ Λάκκου και υδρομηχανικός εξοπλισμός στη Μονάδα του Στρατωνίου

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ειδήσεις και το περιοδικό μας «Μεταλλευτικά Νέα»!

facebook  facebook  facebook  facebook  facebook 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι